Wat is kinesitherapie?

Van links naar rechts: Katrien, Senna, Liesse en Anneleen

Van links naar rechts: Katrien, Senna, Liesse en Anneleen

Wat is kinesitherapie?

Kinesitherapie of  fysiotherapie wordt op wikipedia omschreven als: “Een fysiotherapeut, kinesitherapeut, ook soms kinesist genoemd, laat patiënten met verschillende lichamelijke klachten oefeningen doen die onder de noemer fysiotherapie/kinesitherapie vallen.”

De fysiotherapeut/kinesitherapeut begint met een vraaggesprek met de patiënt (anamnese). Op basis van de verkregen informatie gaat de kinesitherapeut over tot een kinesitherapeutisch onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt met als doel het beter gebruikmaken van het lichaam, bijvoorbeeld door gewrichten beweeglijker te maken, en pijn te verminderen.

Om tot een nog beter behandelings resultaat te komen is de interactie tussen kinesitherapeut en osteopaat in onze praktijk erg belangrijk.