Voeding en emoties tijdens de zwangerschap

Voeding en emoties tijdens de zwangerschap

Het is al langer bekend dat gezonde voeding tijdens de zwangerschap van grote invloed is op de ontwikkeling van de foetus. Zwangere vrouwen wordt aangeraden foliumzuur in te nemen om open rugjes bij hun baby’s te voorkomen; ze worden aangeraden geen of weinig alcohol te drinken omdat alcohol nadelig is voor de foetus. Slechte voeding of ondervoeding kan een  zeer nadelige invloed hebben op de ontwikkeling van de foetus.

De foetus is via de placenta en de navelstreng intens verbonden met het lichaam en de geest van zijn moeder. Hij eet wat zij eet, voelt wat zij voelt. De Britse psychiater Frank Lake zei het kernachtig: ‘de foetus wordt gemarineerd door zijn moeder’. Anders gezegd: een foetus is als een spons die alles uit zijn omgeving in zich opzuigt; zijn moeder is zijn primaire omgeving.

We maken op dit moment een vreemde omwenteling mee; er treden veranderingen op in het milieu die het leven op aarde ernstig zullen beïnvloeden. De opwarming van de aarde, of breder gezegd, de grote invloed van de mens op zijn milieu, leidt ertoe dat steeds meer planetaire drempels worden overschreden. Er treden grenzen op aan de belastingen die onze aarde kan dragen. Tijdens duizenden jaren van evolutie hebben de menselijke hersenen zich ontwikkeld in relatie tot de biosfeer waar de mens leefde.

Deze dialoog heeft tot een ongelooflijk ingenieus orgaan geleid, dat de mens steeds meer in staat stelt om zijn omgeving naar de hand te zetten. Ditzelfde brein, dat zijn ontwikkeling aan die dialoog met de biosfeer dankt, is nu de meest bedreigende factor geworden voor diezelfde biosfeer. Deze veranderingen vormen een grote bedreiging voor de menselijke soort en hebben veelal een negatieve invloed op zijn meest kwetsbare orgaan: zijn hersenen.

Voedingsstoffen die essentieel zijn geweest tijdens de evolutie van de menselijke soort blijven nog steeds van groot belang, enkele essentiële voedingsstoffen zijn bijvoorbeeld zink, magnesium, selenium of iodine. In zeevoedsel vinden we veel essentiële bestanddelen terug, met name Omega-3 is zeer belangrijk voor een gezonde (hersen)ontwikkeling.

De derde landbouwrevolutie (de eerste was toen jagers landbouwers werden, de tweede is de ontwikkeling van intensieve landbouwtechnieken) begint nu op gang te komen door de groeiende schaarste aan voedsel voor de groeiende wereldbevolking. De eten de oceanen leeg en doen aan intensieve visserij. We brengen massale schade toe aan de oceanen en hun bodems. Maar juist daar moeten we belangrijke mineralen vinden die onze genen beschermen. Deze mineralen zijn verloren gegaan in de intensieve landbouw door overbemesting en uitputting van de bodem.

Visconsumptie tijdens de zwangerschap is cruciaal. Er is biochemisch bewijs dat de voedingstoestand van de ouders voor conceptie van hun kinderen van grote invloed is op hun structurele ontwikkeling, op hun levenslange geestelijke en lichamelijke gezondheid. De voedingstoestand van ouders kan tot veranderingen leiden in de genen van hun kinderen. In de epigenese wordt beschreven waar invloeden vanuit de omgeving de genetische codes veranderen. Vroeggeboorte, miskramen of onvruchtbaarheid kunnen ook in verband worden gebracht met voeding en kunnen soms via een aangepast dieet worden voorkomen of verholpen.

Voor een goede ontwikkeling van de hersenen zijn vitaminen, mineralen en omega-3 vetten fundamenteel. Aangezien emoties een biochemische weerslag hebben, en tijdens de zwangerschap via de bloedbaan bij de foetus terecht kunnen komen, bestaat er een gemeenschappelijke grondslag van voeding en emoties. Voeding en emoties gaan prenataal hand in hand. Vandaar dat Simon House stelt dat het voorkomen van lichamelijke en geestelijke ongezondheid en ziekten het best begint bij conceptie. En dit geldt voor beide geslachten. Dit is een belangrijke boodschap die een grote bijdrage kan leveren aan de gezondheid van de mens en die tegemoet komt aan de globale behoefte.