Coherentie

Wat is hartcoherentie?

Het hart speelt een cruciale rol in ons functioneren, onze gezondheid en het gevoel van welbevinden. Het hartritme, het verschil in intervallen tussen hartslagen, is het beginpunt van waaruit informatiestromen naar ons brein en het lichaam gaan. Is het ritme regelmatig dan werken lichaam en brein synchroon samen, met diepgaande effecten. Het hartritme staat op haar beurt weer sterk onder invloed van gevoelens en emoties. Het hartritme kan door het individu beïnvloed worden. De HeartMath methode omvat technieken die dat bewerkstelligen.

Analyst van de Hart Ritme Variabiliteit (HRV) laat zien dat het hart gevoelig is voor emotionele veranderingen, zoals de hartritmepatronen aangeven. Bovendien kunnen storingen in het lichaamseigen coherente patroon van de hartritmevariabiliteit een signaal zijn van het effect van een chronische ziekte of homeostase – het bedradingssysteem van het lichaam waardoor het in balans blijft. Onbalans, disharmonie, incoherentie – ze beschrijven in feite allemaal de eindtoestand waarin we belanden wanneer we te maken krijgen met diverse ziektes of aandoeningen.

Wanneer het cardiale systeem gezond en in balans is, toont het regelmatige afwisselingen in hartslag en ritme die op veel manieren worden veroorzaakt. Gedurende de laatste paar jaar, terwijl ook onderzoek en technologie op dit gebied verbeterd zijn, was er een enorme belangstelling en steun voor het concept van HRV als een signaal of als voorspeller van resultaten in de gezondheidszorg. Onderzoeken uit verschillende hoeken duiden er bijvoorbeeld op dat een lagere HRV samengaat met verhoogde morbiditeit (ziektecijfer) en mortaliteit (sterftecijfer). Onderzoek toont aan dat een maximale, ritmische HRV wenselijk is en een optimalere gezondheid kan veroorzaken en/of weerspiegelen.

Het gebruik van het Stress Relief System heeft in veel gevallen gezorgd voor: een verbetering van het immuunsysteem, lagere bloeddruk, minder stresshormoon dat vrijkomt en een verhoogde hoeveelheid heilzame hormonen. Deze effecten boden zowel directe als langetermijnvoordelen.

De signalen die het hart naar de hersenen sturen, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op prestaties en op de hersenactiviteit. Alle onderzoeken bij elkaar tonen aan dat het bewust veranderen van de emotionele gesteldheid via hartgerichte activiteiten, de stromen neurologische input van het hart naar de hersenen verandert. De gegevens laten zien dat wanneer mensen oprechte positieve gevoelens ervaren, waarbij het hartritme coherenter wordt, de gewijzigde informatiestroom van het hart naar de hersenen de corticale functie kan veranderen en prestaties kan verbeteren.

Met de emWave® Pro kan men ook komen tot een heldere en herkenbare manier van fysiologisch functioneren, die HMI-onderzoekers ‘fysiologische coherentie’ noemen. Deze modus gaat samen met een sinus golfpatroon in het hartritme, een omschakeling in het autonome evenwicht naar een verhoogde parasympathische activiteit, een verhoogde harthersensynchronisatie en afstemming tussen diverse fysiologische systemen. In deze toestand werken de lichaamssystemen in een hoge mate van efficiëntie en harmonie en worden natuurlijke regeneratieve processen makkelijker gemaakt.

 

Bron: http://www.heartmathbenelux.com/index.php?id=62