Bij kinderen

Bij kinderen

Ook bij kinderen is osteopathie zinvol. Uiteraard worden kinderen op een andere manier benaderd dan een volwassene, maar vanuit dezelfde principes.

  • Zoeken naar oorzaken
  • Stimuleren van eigen herstelmechanisme (autocorrectie)
  • Manuele technieken
  • Holisme (interactie zoeken tussen de verschillende systemen en regio’s)

In de geneeskunde is het een gouden regel dat het kind geen kleine volwassene is. Dit geldt natuurlijk ook in de osteopathie!
Kinderen ontwikkelen zich op allerlei vlakken. Ze groeien, hun spraak en motoriek ontwikkelt zich en als persoon vormen zij zich meer en meer. Al deze aspecten maken dat ieder kind een unieke benadering vergt. Als er een bepaalde problematiek optreedt in één van de ontwikkelingsaspecten, dan heeft deze invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Ook zijn er specifieke kinderziekten en aandoeningen.

Om een kind goed te helpen en de ouders uitleg te kunnen geven betreffende de problemen van het kind, heeft de osteopaat een gedetailleerde kennis nodig van de kindergeneeskunde en de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit betekent niet dat de osteopaat de plaats van de kinderarts of huisarts inneemt. Osteopathie blijft een aanvullende geneeswijze.

Ook in osteopatische benadering naar kinderen toe is er een groot verschil met het behandelen van volwassenen. Het behandelen van kinderen vraagt van een osteopaat dat hij/zij uitgaat van het kind zelf. Niet van de ‘etiketten’ die er opgeplakt zijn of worden opgeplakt. Dit maakt dat het kind het behandelen toelaat. Voor een osteopaat is iedere kinderbehandeling een uitdaging in creatieve zin, omdat het kind bepaalt hoe het zich laat behandelen.

Osteopathie is door zijn zachtheid en efficiëntie een geneeswijze welke uitermate geschikt is voor kinderen. Door de zachte mobilisatie- en manipulatietechnieken zijn bijwerkingen zeldzaam en wordt de behandeling door het kind als aangenaam ervaren.

Ook voor houdings- en concentratiestoornissen, angsten, leermoeilijkheden, problemen met tanden (orthodontie) en kaken, enz… kan u terecht bij de osteopaat.

Ook de veelvoorkomende ‘KISS’ problematiek behoord tot ons werkterrein.