Wat is osteopathische geneeskunde?

Wat is osteopathische geneeskunde?

“‘Osteopathische geneeskunde’ is een filosofie, een wetenschap en een kunst. Deze filosofie heeft als uitgangspositie het concept van eenheid tussen structuur en functie in gezondheid en ziekte bij het levende humane organisme. Deze wetenschap omvat biologische, gedragsmatige, biochemische, fysische en mentaal  gerelateerde kennis voor het tot stand brengen en herstellen van gezondheid. Dit zowel in de optiek van herkenning als preventie, behandeling en verlichting van ziekte. De kunst is het toepassen van de filosofie in de praktijk in al zijn dimensies en specialisaties.”

Referenties: Robert C. ‘Foundations for Osteopathic Medicine’ – Amer. Osteopathic Association

Dit is overgenomen van de website van het GNRPO ( Overkoepelende organisatie van erkende osteopaten)

Osteopathie staat voor een globale benadering van het individu en is gesteund op een grondige kennis van het menselijk lichaam.

Uw osteopaat is de aangewezen persoon voor aandoeningen van functionele aard (1) met hun daaraan gerelateerde pijn en ziekteverschijnselen. Hij/zij werkt hoofdzakelijk met de handen. Bij uw osteopaat kan u terecht voor aandoeningen van het bewegingsstelsel (zoals rug- en allerhande gewrichtsklachten) maar u kan ook bij uw osteopaat terecht voor functiestoornissen die geen betrekking hebben op het bewegingsstelsel (zoals bijvoorbeeld functionele klachten van het spijsverteringsstelsel of de bloedsomloop).

De osteopaat realiseert de zorg voor de patiënt in de eerste lijn. Dit wil zeggen dat er voor het bezoek aan een osteopaat geen verwijzing van een huisarts of van een specialist nodig is.

Osteopathie is een veilige geneeswijze met als doelstelling het herwinnen van een optimale functie. Hierdoor kan het gebruik van medicatie en/of chirurgie mogelijk beperkt worden.

(1) “functionele aandoeningen” zijn klachten bij een patiënt waarbij men geen duidelijk lichamelijke afwijking kan vaststellen. Kenmerkend voor functionele aandoeningen is dat er geen sprake is van beschadigingen van organen of weefsels. Wel werkt het lichaam niet optimaal, de functies zijn gestoord. Voorbeelden van dergelijke klachten zijn: het chronisch vermoeidheidssyndroom, spastische dikke darm, fibromyalgie, functioneel verlaagde bloedsuikerspiegel (hypoglycemie),…

Bron: www.osteopathie.be

Links voor meer informatie:

www.upo.be
www.gnrpo.be
www.professioneleosteopaten.be
www.stillkids.nl
www.osteopathiebijkinderen.com